Hänt på ön 2020

Årsmöte

Lördagen 6 juni hölls årsmöte på Ramsö Äng, vår nya gemensamma grönyta.

Protokoll från mötet finns här >>>